महन्थ ठाकुरलाई भिष्म पितामह भन्दै रेशम चौधरी बसे तटस्थ

प्रेस चौतारी

उनले महाभारतको युद्दको प्रसंग जोड्दै महन्थ ठाकुर भिष्म पितामहतको संज्ञा दिएर उनले आफू दुवै पक्षमा नलागेको बताए ।उनले महाभारतको युद्दको प्रसंग जोड्दै महन्थ ठाकुर भिष्म पितामहतको संज्ञा दिएर उनले आफू दुवै पक्षमा नलागेको बताए ।उनले महाभारतको युद्दको प्रसंग जोड्दै महन्थ ठाकुर भिष्म पितामहतको संज्ञा दिएर उनले आफू दुवै पक्षमा नलागेको बताए ।उनले महाभारतको युद्दको प्रसंग जोड्दै महन्थ ठाकुर भिष्म पितामहतको संज्ञा दिएर उनले आफू दुवै पक्षमा नलागेको बताए ।उनले महाभारतको युद्दको प्रसंग जोड्दै महन्थ ठाकुर भिष्म पितामहतको संज्ञा दिएर उनले आफू दुवै पक्षमा नलागेको बताए ।

About the Author

प्रेस चौतारी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *